plán na únor,

ČESKÝ JAZYK

shoda přísudku s podmětem. s několikanásobným podmětem

MATEMATIKA

obsah rovinných obrazců, písemné dělení dvojciferným dělitelem

ANGLIČTINA

have,has got,zápor, zkrácený tvar

 

VLASTIVĚDA

krje ČR-Plzeňský,K Karlovarský,Ústecký-práce s mapou, vyhledávání v mapě,orientace

 

 PŘÍRODOVĚDA

soustava vylučovací,kožní soustava, rozmnožovací